راهنمای پشتیبانی دستگاه ضبط مکالمات تلفن یونایتد تک


در صورت عدم وجود اتصال اینترنت با شماره تلفن های موجود در انتهای صفحه حاصل فرمایید.
در صورت وجود  ارتباط اینترنت، از صحیح بودن تاریخ و ساعت سیستم خود اطمینان یابید سپس نرم افزار AnyDesk را از لینک دانلود نموده و مصابق تصاویر نصب نمایید.در انتها و در مرحله 4 پس از نصب برنامه و وجود ارتباط اینرتنت می بایست یک کد 9 رقمی دریافت نمایید، پس از دریافت این کد با شماره تلفن های موجود در انتهای صفحه تماس حاصل فرمایید.