قابلیت شبکه در دستگاه ضبط مکالمات تلفن سری انلاین شرکت یونایتد تک چگونه است؟

 

دستگاه ضبط مکالمات تلفن سری انلاین شرکت یونایتد تک دارای قابلیت شبکه میباشد بدین صورت که دستگاه ضبط مکالمات تلفن از طریق پورت USB به یک کامپیوتر متصل شده و نرم افزار آن بر روی سیستم نصب گردیده و مکالمات بر روی سیستم مذکور ذخیر میگردند، در این حالت علاوه بر سیستم مذکور تمامی سیستم های تحت شبکه که دارای Workgroup یکسان هستند می توانند مکالمات را مدیریت کنند بدین صورت که نرم افزار بر روی سیستم های تحت شبکه نصب شده و بصورت کلاینت تنظیم میگردند در این حالت هیچ تفاوتی از دیدگاه کاربری نرم افزار بر روی سرور و کلاینت وجود ندارد.