انواع دستگاه های ضبط مکالمات تلفن سری افلاین چیست و چه ویژگی هایی دارند؟

در زیر به نکات کلیدی دستگاه ضبط مکالمات تلفن آفلاین  موجود در بازار می پردازیم، بدیهی است خریدار قبل از اقدام به خرید دستگاه ضبط مکالمات تلفن آفلاین میبایست نسب به موارد ذکر شده آگاه باشند.
دستگاه ضبط مکالمات تلفن افلاین دارای در دو سری کلی میباشند و تنها تفاوت در سری های ذکر شده مبحث شماره های تماس میباشد بدین معنی که سری ساده دستگاه های ضبط مکالمات تلفن تنها اصوات را ضبط می نمایند و شماره تماس های ورودی و خروجی و تاریخ و ساعت مکالمات را ثبت نمی کنند ولی حجم کوچکتر و قیمت کمتری دارند.
دستگاه ضبط مکالمات تلفن افلاین سری پیشرفته علاوه بر ضبط اصوات شماره های تماس ورودی و خروجی و تاریخ و ساعت مکالمات را ثبت میکنند بدین صورت که با ایجاد پوشه به تاریخ هر روز مکالمات ان روز را در پوشه مربوطه ذخیره نموده و شماره های تماس و نوع مکالمه(دریافت شده-گرفته شده-از دست رفته) را بر روی نام فایل صوتی قرار می دهند.
دستگاه ضبط مکالمات تلفن افلاین سری پیشرفته علاوه بر ثبت و ضبط اصوات و شمار های تماس و تاریخ و ساعت تماس، دارای قابلیت پیامگیر و منشی تلفنی بصورت همزمان نیز می باشند بدیهی است موارد فوق در دستگاه های ضبط مکالمات تلفن سری صنعتی قابلیت فعال و یا غیر فعال شدن توسط کاربر را نیز دارا می باشند.