دستگاه ضبط مکالمات تلفن آفلاین چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

دستگاه ضبط مکالمات تلفن افلاین بر خلاف نوع آنلاین آن اطلاعات را بر روی کامپیوتر ذخیر نمی کند بلکه بر روی رم MicroSD ذخیر می نماید. بدیهی است این نوع دستگاه نیاز به کامپیوتر نداشته و بصورت مستقل عمل می نماید.