دستگاه ضبط مکالمات تلفن آنلاین صنعتی چیست و چه تفاوتی با سری غیر صنعتی دارد؟

دستگاه ضبط مکالمات صنعتی بدین معنی می باشد که دستگاه ضبط مکالمات تلفن می بایست در تمامی شرایط، مکالمات را ضبط نموده و هیچگونه مشکل و هنگی نداشته باشد.

تفاوت دستگاه ضبط مکالمات تلفن آنلاین و آفلاین چیست؟

دستگاه ضبط مکالمات آنلاین به کامپیوتر متصل می شود و دارای نرم افزار اختصاصی می باشد و مکالمات را بصورت کاملا طبقه بندی شده بر روی هارد سیستم ذخیره می نماید ولی دستگاه آفلاین صدا ها را بر روی حافظه (معمولاً رم میکرو اس دی) ذخیره می نماید و نیازی به کامپیوتر نمی باشد.