سوالی دارید ؟

sales@unitedtech.ir

02634939452 الیاسی

راهنمای پشتیبانی دستگاه ضبط مکالمات تلفن یونایتد تک


در صورت عدم وجود اتصال اینترنت با شماره تلفن های موجود در انتهای صفحه حاصل فرمایید.
در صورت وجود  ارتباط اینترنت، از صحیح بودن تاریخ و ساعت سیستم خود اطمینان یابید سپس نرم افزار AnyDesk را از لینک دانلود نموده و مصابق تصاویر نصب نمایید.در انتها و در مرحله 4 پس از نصب برنامه و وجود ارتباط اینرتنت می بایست یک کد 9 رقمی دریافت نمایید، پس از دریافت این کد با شماره تلفن های موجود در انتهای صفحه تماس حاصل فرمایید.